ยินดีต้อนรับ สู่รั้วแดง-ขาว โรงเรียนเพ็ชระศึกษา

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
         > ระบบสารสนเทศ
   
กำหนดการปฏิทิน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗
          - จำนวนนักเรียน
                  
          - หัวหน้าแผนพัฒนางาน  
          -  บุคลากร
                    วันที่      22          ธันวาคม          2557          กีฬาต้นกล้าเกมส์ (กลุ่มเอกชน)
        - สถิติอาชีพผู้ปกครอง                     วันที่      25          ธันวาคม          2557          กิจกรรมวันคริสต์มาส
        - สถิตินักเรียนศึกษาต่อ                          วันที่      26          ธันวาคม          2557          ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (วันขึ้นปีใหม่)
          > ฝ่าย/งาน
                    วันที่        6          มกราคม          2558          ป.1-ป.2 ทัศนศึกษาบึงบอระเพ็ด
       - ฝ่ายวิชาการ                     วันที่    5-6          มกราคม          2558          มัธยมทัศนศึกษาสวนสยาม          
       - ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน                     วันที่       8           มกราคม          2558          ป.5-ป.6 ทัศนศึกษาฟาร์มโชคชัย
                      วันที่       9           มกราคม          2558          ป.3-ป.4 ทัศนศึกษาบึงบอระเพ็ด
                      วันที่     31           มกราคม          2558          สอบ O-NET ป.6    
   
       - ฝ่ายบุคลากร                   
          - ฝ่ายกิจการนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
          -  ปฏิทินแดงขาว
        - ฝ่ายมัธยม
        - ฝ่ายอนุบาล
         >  ผลงานทางวิชาการ
          - โครงการนักประพันธ์  อัจฉริยะ
          - ผลงานนวัตกรรม  ด้านแหล่งเรียนรู้
          - โครงการนิทานเรื่องธรรมชาติน่ารู้
        > กิจกรรมเด่น
       
         > เกียรติยศความภูมิใจ
         - ผลงานดีเด่น
         -ประกวดวาดภาพ"ประชาธิปไตยของฉัน"
โรงเรียนเพ็ชระศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ( รอบ 3 )
โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ( องค์การมหาชน ) วันที่ 15 มิถุนายน 2554
      - มุมโรงเรียน  
กิจกรรมแดงขาว
รูปกิจกรรมระดับอนุบาล
รูปกิจกรรมระดับประถมศึกษา
รูปกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมประเมินสถานศึกษาสีขาว
กิจกรรม  อบรมครู
วันที่10,13,14 มิถุนายน 2554    << คลิ๊กดูภาพ >>
วันที่   4  ธันวาคม  2556 << คลิ๊กดูภาพ >>   
วันที่    ๑๔    มิถุนายน    ๒๕๕๗    คลิกดูภาพ
     
     

กิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน อนุบาล ๑-๓

กิจกรรมประเพณีลอยกระท
กิจกรรม การแข่งขันพูดสุนทร์พจน์การคอรัปชั่น
วันที่     ๒๒     กันยายน     ๒๕๕๗     คลิกดูภาพ       
วันที่     6       พฤศจิการยน       2557        คลิกดูภาพ       
    วันที่    19     พฤศจิกายน     2557          คลิกดูภาพ              
     
     
กิจกรรมกีฬาสีภายใน  อนุบาล
กิจกรรมถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
วันที่     ๒๙     กันยานยน     ๒๕๕๗          คลิกดูภาพ         
วันที่     4     ธันวาคม     2557              คลิกดูภาพ      
                     วันที่      19       พฤศจิกายน       2557            คลิกดูภาพ       
     
     
     
 
 
 
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
ICT CENTER
   
จำนวนผู้เข้าชม
free web hit counter

 

 

 

 

 

 

 

     
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา  ต.นครชุม  อ.เมื่อง  จ.กำแพงเพชร  TEL.055-799223  FAX 055-799320
E - MAIL : Phetchara@outlook.com