ข่าวประชาสัมพันธ์
 
         > ระบบสารสนเทศ
   
กำหนดการปฏิทิน ปีการศึกษา 2556
          - จำนวนนักเรียน
                    วันที่  20            มีนาคม             2557          นักเรียนอนุบาล 3, ประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3, รับใบประกาศ
          - หัวหน้าแผนพัฒนางาน
                    วันที่  21            มีนาคม             2557          การแสดงงานปิดภาคเรียน   
          - บุคลากร
                    วันที่  28            มีนาคม             2557          แจ้งย้าย   
        - สถิติอาชีพผู้ปกครอง                     วันที่  1               เมษายน           2557         ขายหนังสืออนุบาล -ประถมศึกษาปีที่ 3    
        - สถิตินักเรียนศึกษาต่อ                     วันที่  2               เมษายน           2557         ขายหนังสือประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
          > ฝ่าย/งาน                     วันที่  4               เมษายน           2557         ประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3, รับใบ ปพ.1
          - ฝ่ายวิชาการ                     วันที่  11-10        เมษายน           2557         ปิดทำการ
          - ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน                     วันที่  6               พฤษภาคม      2557          เปิดภาคเรียนที่ 1
          - ฝ่ายบุคลากร                   
                      
                   
                     
              
          - ฝ่ายกิจการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
          ปฏิทินแดงขาว
         >  ผลงานทางวิชาการ
          - โครงการนักประพันธ์  อัจฉริยะ
          - ผลงานนวัตกรรม  ด้านแหล่งเรียนรู้
          - โครงการนิทานเรื่องธรรมชาติน่ารู้
        > กิจกรรมเด่น
       
         > เกียรติยศความภูมิใจ
         - ผลงานดีเด่น
         -ประกวดวาดภาพ"ประชาธิปไตยของฉัน"
โรงเรียนเพ็ชระศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ( รอบ 3 )
โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ( องค์การมหาชน ) วันที่ 15 มิถุนายน 2554
กิจกรรมแดงขาว
รูปกิจกรรมระดับอนุบาล
รูปกิจกรรมระดับประถมศึกษา
รูปกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมประเมินสถานศึกษาสีขาว
กิจกรรมวันคริสมาส - กิจกรรมทำบุญทักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
วันที่10,13,14 มิถุนายน 2554    << คลิ๊กดูภาพ >>
วันที่   4  ธันวาคม  2556 << คลิ๊กดูภาพ >>   
วันที่ 27 ธันวาคม 2556   << คลิ๊กดูภาพ >>
     
     

กิจกรรมกีฬาเอกชน " ต้นกล้าเกมส์ "

กิจกรรมปิดภาคเรียน
กิจกรรมกีฬาสีระดับมัธยม
วันที่  16 ธันวาคม 56  << คลิ๊กดูภาพ >>
วันที่ 21 มีนาคม 2557 << คลิ๊กดูภาพ >>
วันที่ 10-11 ตุลาคม 2556   << คลิ๊กดูภาพ >>
     
     
กิจกรรมกีฬาสีระดับอนุบาล
กิจกรรมเดินทางไกล ป.3-ป.4
กิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
วันที่ 30 กันยายน 2556   << คลิ๊กดูภาพ >>
วันที่  15  มกราคม  2557 <<คลิ๊กดูภาพ>>
วันที่   19 กันยายน 2556 << คลิ๊กดูภาพ >>
     
     
     
 
 
  ประมวลภาพกิจกรรม  
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
ICT CENTER
   
จำนวนผู้เข้าชม
free web hit counter

 

 

 

 

 

 

 

     
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา  ต.นครชุม  อ.เมื่อง  จ.กำแพงเพชร  TEL.055-799223  FAX 055-799320
E - MAIL : Phetchara@outlook.com