ยินดีต้อนรับ สู่รั้วแดง-ขาว โรงเรียนเพ็ชระศึกษา

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
         > ระบบสารสนเทศ
   
กำหนดปฏิทินปีการศึกษา ๒๕๕๘
          - จำนวนนักเรียน
                  
          - หัวหน้าแผนพัฒนางาน                     วันที่         31          สิงหาคม      2558          กีฬาพื้นบ้าน อนุบาล
          -  บุคลากร                     วันที่           1          กันยายน      2558          กีฬาสีพื้นบ้าน  ประถมศึกษา
        - สถิติอาชีพผู้ปกครอง                     วันที่           8          กันยายน      2558          ป.1 ป.2 เข้าค่ายพุทธมามกะ
        - สถิตินักเรียนศึกษาต่อ                     วันที่           9          กันยายน      2558          ป.3 ป.4 เข้าค่ายพุทธมามกะ
                      วันที่   15-17           กันยายน      2558          ค่ายวิทยาศาตร์เคลื่อนที่
                      วันที่         21           กันยายน     2558           กีฬาสีอนุบาล
          > ฝ่าย/งาน                     วันที่   23-24           กันยายน      2558           กีฬาสี ประถม,มัธยม (นอกรอบ)
       - ฝ่ายวิชาการ                     วันที่         25          กันยายน      2558           กีฬาสี ประถม,มัธยม
       - ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน  
       - ฝ่ายบุคลากร                          
          - ฝ่ายกิจการนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
          -  ปฏิทินแดงขาว
        - ฝ่ายมัธยม
        - ฝ่ายอนุบาล
         >  ผลงานทางวิชาการ
          - โครงการนักประพันธ์  อัจฉริยะ
          - ผลงานนวัตกรรม  ด้านแหล่งเรียนรู้
          - โครงการนิทานเรื่องธรรมชาติน่ารู้
        > กิจกรรมเด่น
       
         > เกียรติยศความภูมิใจ
         - ผลงานดีเด่น
         -ประกวดวาดภาพ"ประชาธิปไตยของฉัน"
โรงเรียนเพ็ชระศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ( รอบ 3 )
โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ( องค์การมหาชน ) วันที่ 15 มิถุนายน 2554
      - มุมโรงเรียน  
กิจกรรมแดงขาว
รูปกิจกรรมระดับอนุบาล
รูปกิจกรรมระดับประถมศึกษา
รูปกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมประเมินสถานศึกษาสีขาว
ผู้ตรวจราชการจากระทรงศึกษาธิการ (รอบ 2 )
วันที่10,13,14 มิถุนายน 2554    << คลิ๊กดูภาพ >>
วันที่   4  ธันวาคม  2556 << คลิ๊กดูภาพ >>   
วันที่ 17 มิถุนายน    2558           คลิกดูภาพ
     
     

กิจกรรมไหว้ครู

ค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่
เปิดธนาคารโรงเรียน
วันที่     4      มิถุนายน     2558       คลิกดูภาพ  
วันที่    15   กันยายน     2558          คลิกดูภาพ     
วันที่     20     สิงหาคม     2558     คลิกดูภาพ          
     
     
กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมอาเซียนบูรณาการ 8 สาระ
                        วันที่     8     กันยายน     2558     คลิกดูภาพ         
                            วันที่     26     มิถุนายน     2558            คลิกดูภาพ      
วันที่     7     กันยายน     2558     คลิกดูภาพ       
     
     
     
 
 
 
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
ICT CENTER
   
จำนวนผู้เข้าชม
free web hit counter

 

 

 

 

 

 

 

     
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา  ต.นครชุม  อ.เมื่อง  จ.กำแพงเพชร  TEL.055-799223  FAX 055-799320
E - MAIL : Phetchara@outlook.com