ยินดีต้อนรับ สู่รั้วแดง-ขาว โรงเรียนเพ็ชระศึกษา

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
         > ระบบสารสนเทศ
   
กำหนดการปฏิทิน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗
          - จำนวนนักเรียน
                  
          - หัวหน้าแผนพัฒนางาน  
          - บุคลากร
                          วันที่   ๑๐    กรกฎาคม    ๒๕๕๗    กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
        - สถิติอาชีพผู้ปกครอง                           วันที่   ๑๑    สิงหาคม       ๒๕๕๗    กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
        - สถิตินักเรียนศึกษาต่อ                           วันที่   ๒๘    สิงหาคม       ๒๕๕๗    กิจกรรมพุธมามกะ ป.๑-ป.๒
          > ฝ่าย/งาน                           วันที่   ๒๙    สิงหาคม       ๒๕๕๗    กิจกรรมพุธมามกะ ป.๓-ป.๔
          - ฝ่ายวิชาการ  
          - ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน                   
          - ฝ่ายบุคลากร                   
          - ฝ่ายกิจการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
            -ปฏิทินแดงขาว
         >  ผลงานทางวิชาการ
          - โครงการนักประพันธ์  อัจฉริยะ
          - ผลงานนวัตกรรม  ด้านแหล่งเรียนรู้
          - โครงการนิทานเรื่องธรรมชาติน่ารู้
        > กิจกรรมเด่น
       
         > เกียรติยศความภูมิใจ
         - ผลงานดีเด่น
         -ประกวดวาดภาพ"ประชาธิปไตยของฉัน"
โรงเรียนเพ็ชระศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ( รอบ 3 )
โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ( องค์การมหาชน ) วันที่ 15 มิถุนายน 2554
      - มุมโรงเรียน  
กิจกรรมแดงขาว
รูปกิจกรรมระดับอนุบาล
รูปกิจกรรมระดับประถมศึกษา
รูปกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมประเมินสถานศึกษาสีขาว
กิจกรรม  อบรมครู
วันที่10,13,14 มิถุนายน 2554    << คลิ๊กดูภาพ >>
วันที่   4  ธันวาคม  2556 << คลิ๊กดูภาพ >>   
วันที่    ๑๔    มิถุนายน    ๒๕๕๗    คลิกดูภาพ
     
     

กิจกรรมกีฬาเอกชน " ต้นกล้าเกมส์ "

กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา
กิจกรรม วันสุทรภู่
วันที่  16 ธันวาคม 56  << คลิ๊กดูภาพ >>
วันที่    ๔-๑๐    กรกฏาคม    ๒๕๕๗          คลิกดูภาพ    
วันที่   ๒๔-๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๗      คลิกดูภาพ        
     
     
กิจกรรมไหว้ครู  ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๓
              กิจกรรม FABER CASTELL
กิจกรรมไหว้ครู  (ระดับป.4-ม.3)
วันที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗    คลิกดูภาพ       
        วันที่   ๑๒   มิถุนายน     ๒๕๕๗     คลิกดูภาพ       
วันที่  ๑๙  มิถุนายน   ๒๕๕๗    คลิกดูภาพ      
     
     
     
 
 
  ประมวลภาพกิจกรรม  
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
ICT CENTER
   
จำนวนผู้เข้าชม
free web hit counter

 

 

 

 

 

 

 

     
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา  ต.นครชุม  อ.เมื่อง  จ.กำแพงเพชร  TEL.055-799223  FAX 055-799320
E - MAIL : Phetchara@outlook.com