ยินดีต้อนรับ สู่รั้วแดง-ขาว โรงเรียนเพ็ชระศึกษา

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
         > ระบบสารสนเทศ
   
กำหนดปฏิทินปีการศึกษา ๒๕๕๙
          -  จำนวนนักเรียน
                  
          - หัวหน้าแผนพัฒนางาน                    
                 วันที่       4             เมษายน     2559             จำหน่าย หนังสือเรียน  เสื้อผ้า ระดับอนุบาล 1 - ประถมศึกษา ปีที่ 3
          -  บุคลากร               
        - สถิติอาชีพผู้ปกครอง                  วันที่        5              เมษายน          2559          จำหน่าย หนังสือ  เสื้อผ้า ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
        - สถิตินักเรียนศึกษาต่อ                  
                   วันที       9 - 17    เมษายน          2559          ทางโรงเรียน  ปิดทำการ
                     
          > ฝ่าย/งาน                 วันที่         18            เมษายน          2559         ทางโรงเรียน   เปิดทำการ
       - ฝ่ายวิชาการ                    
       - ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน                 วันที่         16           พฤศภาคม      2559         โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1
                     
                     
   
       - ฝ่ายบุคลากร                          
          - ฝ่ายกิจการนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
          -  ปฏิทินแดงขาว
        - ฝ่ายมัธยม
        - ฝ่ายอนุบาล
         >  ผลงานทางวิชาการ
          - โครงการนักประพันธ์  อัจฉริยะ
          - ผลงานนวัตกรรม  ด้านแหล่งเรียนรู้
          - โครงการนิทานเรื่องธรรมชาติน่ารู้
        > กิจกรรมเด่น
       
         > เกียรติยศความภูมิใจ
         - ผลงานดีเด่น
         -ประกวดวาดภาพ"ประชาธิปไตยของฉัน"
โรงเรียนเพ็ชระศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ( รอบ 3 )
โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ( องค์การมหาชน ) วันที่ 15 มิถุนายน 2554
      - มุมโรงเรียน  
กิจกรรมแดงขาว
รูปกิจกรรมระดับอนุบาล
รูปกิจกรรมระดับประถมศึกษา
รูปกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมประเมินสถานศึกษาสีขาว
ผู้ตรวจราชการจากระทรงศึกษาธิการ (รอบ 2 )
วันที่10,13,14 มิถุนายน 2554    << คลิ๊กดูภาพ >>
วันที่   4  ธันวาคม  2556 << คลิ๊กดูภาพ >>   
วันที่ 17 มิถุนายน    2558           คลิกดูภาพ
     
     

กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งประจำสัปดาห์
กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก
วันที่     4      มิถุนายน     2558       คลิกดูภาพ  
วันที่     3     มิถุนายน     2559     คลิกดูภาพ              
วันที่     31     พฤษภาคม     2559     คลิกดูภาพ
     
     
กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์
       
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ อุทยานคลองวังเจ้า
กิจกรรมรับน้องใหม่
                        วันที่     8     กันยายน     2558     คลิกดูภาพ         
                                  วันที่     4  -  6     กุมภาพันธ์     2559     คลิกดูภาพ        
วันที่     25     พฤษภาคม     2559     คลิกดูภาพ   
     
     
     
 
 
 
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
ICT CENTER
   
จำนวนผู้เข้าชม
free web hit counter

 

 

 

 

 

 

 

     
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา  ต.นครชุม  อ.เมื่อง  จ.กำแพงเพชร  TEL.055-799223  FAX 055-799320
E - MAIL : Phetchara@outlook.com