ยินดีต้อนรับ สู่รั้วแดง-ขาว โรงเรียนเพ็ชระศึกษา

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
         > ระบบสารสนเทศ
   
กำหนดการปฏิทิน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗
          - จำนวนนักเรียน
                  
          - หัวหน้าแผนพัฒนางาน  
          -  บุคลากร
                    วันที่      22          ธันวาคม          2557          กีฬาต้นกล้าเกมส์ (กลุ่มเอกชน)
        - สถิติอาชีพผู้ปกครอง                     วันที่      25          ธันวาคม          2557          กิจกรรมวันคริสต์มาส
        - สถิตินักเรียนศึกษาต่อ                          วันที่     30           ธันวาคม          2557          ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (วันขึ้นปีใหม่)
                      วันที่     31           ธันวาคม          2557          โรงเรียน(ปิดทำการ)
                      วันที่       5           มกราคม          2558          โรงเรียน(เปิดทำการ)        
          > ฝ่าย/งาน
                    วันที่       6           มกราคม          2558          ป.1-ป.2 ทัศนศึกษาบึงบอระเพ็ด
       - ฝ่ายวิชาการ                     วันที่    5-6          มกราคม          2558          มัธยมทัศนศึกษาสวนสยาม          
                      วันที่       9          มกราคม          2558           กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
       - ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน                     วันที่       8           มกราคม          2558          ป.5-ป.6 ทัศนศึกษาฟาร์มโชคชัย
                      วันที่       9           มกราคม          2558          ป.3-ป.4 ทัศนศึกษาบึงบอระเพ็ด
                      วันที่     31           มกราคม          2558          สอบ O-NET ป.6    
   
       - ฝ่ายบุคลากร                   
          - ฝ่ายกิจการนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
          -  ปฏิทินแดงขาว
        - ฝ่ายมัธยม
        - ฝ่ายอนุบาล
         >  ผลงานทางวิชาการ
          - โครงการนักประพันธ์  อัจฉริยะ
          - ผลงานนวัตกรรม  ด้านแหล่งเรียนรู้
          - โครงการนิทานเรื่องธรรมชาติน่ารู้
        > กิจกรรมเด่น
       
         > เกียรติยศความภูมิใจ
         - ผลงานดีเด่น
         -ประกวดวาดภาพ"ประชาธิปไตยของฉัน"
โรงเรียนเพ็ชระศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ( รอบ 3 )
โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ( องค์การมหาชน ) วันที่ 15 มิถุนายน 2554
      - มุมโรงเรียน  
กิจกรรมแดงขาว
รูปกิจกรรมระดับอนุบาล
รูปกิจกรรมระดับประถมศึกษา
รูปกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมประเมินสถานศึกษาสีขาว
กิจกรรม  อบรมครู
วันที่10,13,14 มิถุนายน 2554    << คลิ๊กดูภาพ >>
วันที่   4  ธันวาคม  2556 << คลิ๊กดูภาพ >>   
วันที่    ๑๔    มิถุนายน    ๒๕๕๗    คลิกดูภาพ
     
     

กีฬากลุ่มเอกชน  ต้นกล้าเกมส์

กิจกรรมคริสมาส
กิจกรรม การแข่งขันพูดสุนทร์พจน์การคอรัปชั่น
วันที่   22    ธันวาคม     2557    คลิกดูภาพ    
วันที่     25     ธันวาคม     2557          คลิกดูภาพ          
    วันที่    19     พฤศจิกายน     2557          คลิกดูภาพ              
     
     
กิจกรรมกีฬาสีภายใน  อนุบาล
กิจกรรมถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่ 2558
วันที่     ๒๙     กันยานยน     ๒๕๕๗          คลิกดูภาพ         
วันที่     4     ธันวาคม     2557              คลิกดูภาพ      
วันที่     31     ธันวาคม     2557          คลิกดูภาพ            
     
     
     
 
 
 
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
ICT CENTER
   
จำนวนผู้เข้าชม
free web hit counter

 

 

 

 

 

 

 

     
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา  ต.นครชุม  อ.เมื่อง  จ.กำแพงเพชร  TEL.055-799223  FAX 055-799320
E - MAIL : Phetchara@outlook.com