ยินดีต้อนรับ สู่รั้วแดง-ขาว โรงเรียนเพ็ชระศึกษา

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
         > ระบบสารสนเทศ
   
กำหนดปฏิทินปีการศึกษา ๒๕๕๘
          - จำนวนนักเรียน
                  
          - หัวหน้าแผนพัฒนางาน                     วันที่     11          มิถุนายน     2558      กิจกรรมไหว้ครู        
          -  บุคลากร                     วันที่     15          มิถุนายน     2558      นักเรียนร่วมเดินขบวนป้องกันไข้เลือดออก (เทศบาล )     
        - สถิติอาชีพผู้ปกครอง                     วันที่     20          มิถุนายน     2558      นักเรียนร่วมเดินขบวนวางศิลาฤกษ์โรงเรียนวชิรปราการ ( มัธยม )
        - สถิตินักเรียนศึกษาต่อ                     วันที่     26          มิถุนายน     2558      นักเรียนอบรม อ.ส.ม. น้อย
                      วันที่     28-30    มิถุนายน     2558       นักเรียนอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด          
                      วันที่     1           กรกฏาคม    2558       ลูกเสือ ป.4,ป.6,มัธยม เดินสวนสนาม
          > ฝ่าย/งาน                      
       - ฝ่ายวิชาการ                    ดาวโหลดประเมินภายใน
   
       - ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน  
                     
                    
   
       - ฝ่ายบุคลากร                          
          - ฝ่ายกิจการนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
          -  ปฏิทินแดงขาว
        - ฝ่ายมัธยม
        - ฝ่ายอนุบาล
         >  ผลงานทางวิชาการ
          - โครงการนักประพันธ์  อัจฉริยะ
          - ผลงานนวัตกรรม  ด้านแหล่งเรียนรู้
          - โครงการนิทานเรื่องธรรมชาติน่ารู้
        > กิจกรรมเด่น
       
         > เกียรติยศความภูมิใจ
         - ผลงานดีเด่น
         -ประกวดวาดภาพ"ประชาธิปไตยของฉัน"
โรงเรียนเพ็ชระศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ( รอบ 3 )
โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ( องค์การมหาชน ) วันที่ 15 มิถุนายน 2554
      - มุมโรงเรียน  
กิจกรรมแดงขาว
รูปกิจกรรมระดับอนุบาล
รูปกิจกรรมระดับประถมศึกษา
รูปกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมประเมินสถานศึกษาสีขาว
ผู้ตรวจราชการจากระทรงศึกษาธิการ (รอบ 2 )
วันที่10,13,14 มิถุนายน 2554    << คลิ๊กดูภาพ >>
วันที่   4  ธันวาคม  2556 << คลิ๊กดูภาพ >>   
วันที่ 17 มิถุนายน    2558           คลิกดูภาพ
     
     

กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมวันแม่
เปิดธนาคารโรงเรียน
วันที่     4      มิถุนายน     2558       คลิกดูภาพ  
วันที่     11     สิงหาคม     2558     คลิกดูภาพ          
วันที่     20     สิงหาคม     2558     คลิกดูภาพ          
     
     
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
                         วันที่     4     มิถุนายน      2558     คลิกดูภาพ          
                            วันที่     26     มิถุนายน     2558            คลิกดูภาพ      
วันที่     11     มิถุนายน     2558     คลิกดูภาพ         
     
     
     
 
 
 
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
ICT CENTER
   
จำนวนผู้เข้าชม
free web hit counter

 

 

 

 

 

 

 

     
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา  ต.นครชุม  อ.เมื่อง  จ.กำแพงเพชร  TEL.055-799223  FAX 055-799320
E - MAIL : Phetchara@outlook.com