ยินดีต้อนรับ สู่รั้วแดง-ขาว โรงเรียนเพ็ชระศึกษา

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
         > ระบบสารสนเทศ
   
กำหนดการปฏิทิน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗
          - จำนวนนักเรียน
                  
          - หัวหน้าแผนพัฒนางาน                     วันที่      19          ปิดภาคเรียน     2558          อนุบาล1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
          -  บุคลากร                     วันที่      20          ปิดภาคเรียน     2558          ชั้นประถมศึกษาปีที่3-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     
        - สถิติอาชีพผู้ปกครอง                     วันที่      31          มีนาคม          2558           แจ้งย้าย
        - สถิตินักเรียนศึกษาต่อ                     วันที่      1            เมษายน         2558           จำหน่ายหนังสือ - เสื้อผ้า อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 3
                      วันที่      2            เมษายน         2558           จำหน่ายหนังสือ - เสื้อผ้า ประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3       
                      วันที่      6            เมษายน         2558           นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 รับใบ ป.พ.1
          > ฝ่าย/งาน                     วันที่      10-15    เมษายน          2558            โรงเรียนปิดทำการ  
       - ฝ่ายวิชาการ                     วันที่      6           พฤษภาคม       2558            เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2558
   
       - ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน  
                     
                    
   
       - ฝ่ายบุคลากร                          
          - ฝ่ายกิจการนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
          -  ปฏิทินแดงขาว
        - ฝ่ายมัธยม
        - ฝ่ายอนุบาล
         >  ผลงานทางวิชาการ
          - โครงการนักประพันธ์  อัจฉริยะ
          - ผลงานนวัตกรรม  ด้านแหล่งเรียนรู้
          - โครงการนิทานเรื่องธรรมชาติน่ารู้
        > กิจกรรมเด่น
       
         > เกียรติยศความภูมิใจ
         - ผลงานดีเด่น
         -ประกวดวาดภาพ"ประชาธิปไตยของฉัน"
โรงเรียนเพ็ชระศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ( รอบ 3 )
โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ( องค์การมหาชน ) วันที่ 15 มิถุนายน 2554
      - มุมโรงเรียน  
กิจกรรมแดงขาว
รูปกิจกรรมระดับอนุบาล
รูปกิจกรรมระดับประถมศึกษา
รูปกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมประเมินสถานศึกษาสีขาว
ผู้ตรวจราชการจากกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่10,13,14 มิถุนายน 2554    << คลิ๊กดูภาพ >>
วันที่   4  ธันวาคม  2556 << คลิ๊กดูภาพ >>   
วันที่  20   กุมภาพันธ์   2558   คลิกดูภาพ
     
     

กีฬากลุ่มเอกชน  ต้นกล้าเกมส์

กิจกรรมแสดงดนตรีวงออเครสตร้าโรงเรียนดงซ่อม
กิจกรรมรับน้อง 2558
วันที่   22    ธันวาคม     2557    คลิกดูภาพ    
วันที่   15   พฤษภาคม   2558       คลิกดูภาพ             
วันที่    14    พฤษภาคม      2558        คลิกดูภาพ 
     
     
กิจกรรมโครงการหนูน้อยสมองอัจฉริยะ
กิจกรรมประชุมครูจัดทำโครงการปีการศึกษา 2558
กิจกรรมอำลาอาลัยมัธยมศึกษาปีที่  3
              วันที่  06   มีนาคม   2558         คลิกดูภาพ   
                        วันที่  13   พฤษภาคม   2558         คลิกดูภาพ     
วันที่  20   กุมภาพันธ์   2558   คลิกดูภาพ   
     
     
     
 
 
 
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
ICT CENTER
   
จำนวนผู้เข้าชม
free web hit counter

 

 

 

 

 

 

 

     
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา  ต.นครชุม  อ.เมื่อง  จ.กำแพงเพชร  TEL.055-799223  FAX 055-799320
E - MAIL : Phetchara@outlook.com