ยินดีต้อนรับ สู่รั้วแดง-ขาว โรงเรียนเพ็ชระศึกษา

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
         > ระบบสารสนเทศ
   
กำหนดปฏิทินปีการศึกษา ๒๕๕๘
          -  จำนวนนักเรียน
                  
          - หัวหน้าแผนพัฒนางาน                    วันที่      10 -1       พฤศจิกายน     2558               ป.6 เข้าค่ายวัดหนองปลิง
          -  บุคลากร                    วันที่      14           พฤศจิกายน      2558               ประชุมผู้ปกครอง อนุบาล 1  - ประถมศึกษาปีที่ 2  เวลา 09.00 น. - 11.00 น.
        - สถิติอาชีพผู้ปกครอง                                                                                                      ประชุมผู้ปกครอง  ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 6  เวลา 13.00 น. - 15.00 น.
        - สถิตินักเรียนศึกษาต่อ                    วันที่       15           พฤศจิกายน     2558               ประชุมผู้ปกครอง   มัธยมศึกษา 1- 3 เวลา 09.00 -11.00 น.
                     วันที่       14           ธันวาคม          2558               ป.1-ป.2  ทัศนศึกษา  บึงฉวาก
                     วันที่       15           ธันวาคม          2558               ป.3-ป.4 ทัศนศึกษา ตลาดน้ำอโยธยา 
          > ฝ่าย/งาน                    วันที่       16           ธันวาคม          2558               ป.5-ป.6  ทัศนศึกษาเรือหลวงจักกรีนฤเบศร์ หาดนางรำ
       - ฝ่ายวิชาการ                    วันที่       18           ธันวาคม          2558               มัธยมศึกษา 1-3 ทัศนศึกษาเรือหลวงจักกรีนฤเบศร์ หาดนางรำ
       - ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน                    วันที่       2-4          มกราคม          2558               ป.5  เข้าค่ายพุธมามะกะ (วัดหนองปลิง)     
                     วันที่       29-31      มกราคม         2558               มัธยมศึกษาเข้าค่ายลูกเสือ ค่ายจิรประวัตินครสวรรค์
                     วันที่       4-6           มกราคม         2558                ป.5-ป.6   เข้าค่ายลูกเสือ   (อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า)
   
       - ฝ่ายบุคลากร                          
          - ฝ่ายกิจการนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
          -  ปฏิทินแดงขาว
        - ฝ่ายมัธยม
        - ฝ่ายอนุบาล
         >  ผลงานทางวิชาการ
          - โครงการนักประพันธ์  อัจฉริยะ
          - ผลงานนวัตกรรม  ด้านแหล่งเรียนรู้
          - โครงการนิทานเรื่องธรรมชาติน่ารู้
        > กิจกรรมเด่น
       
         > เกียรติยศความภูมิใจ
         - ผลงานดีเด่น
         -ประกวดวาดภาพ"ประชาธิปไตยของฉัน"
โรงเรียนเพ็ชระศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ( รอบ 3 )
โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ( องค์การมหาชน ) วันที่ 15 มิถุนายน 2554
      - มุมโรงเรียน  
กิจกรรมแดงขาว
รูปกิจกรรมระดับอนุบาล
รูปกิจกรรมระดับประถมศึกษา
รูปกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมประเมินสถานศึกษาสีขาว
ผู้ตรวจราชการจากระทรงศึกษาธิการ (รอบ 2 )
วันที่10,13,14 มิถุนายน 2554    << คลิ๊กดูภาพ >>
วันที่   4  ธันวาคม  2556 << คลิ๊กดูภาพ >>   
วันที่ 17 มิถุนายน    2558           คลิกดูภาพ
     
     

กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมเดินทางไกลป.3-4
เปิดธนาคารโรงเรียน
วันที่     4      มิถุนายน     2558       คลิกดูภาพ  
วันที่     3     กุมภาพันธ์     2559     คลิกดูภาพ        
วันที่     20     สิงหาคม     2558     คลิกดูภาพ          
     
     
กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์
       
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ อุทยานคลองวังเจ้า
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ค่ายจิระประวัติจังหวัดนครสวรรค์
                        วันที่     8     กันยายน     2558     คลิกดูภาพ         
                                  วันที่     4  -  6     กุมภาพันธ์     2559     คลิกดูภาพ        
วันที่     30  -  1  กุมภาพันธ์    2559     คลิกดูภาพ           
     
     
     
 
 
 
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
ICT CENTER
   
จำนวนผู้เข้าชม
free web hit counter

 

 

 

 

 

 

 

     
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา  ต.นครชุม  อ.เมื่อง  จ.กำแพงเพชร  TEL.055-799223  FAX 055-799320
E - MAIL : Phetchara@outlook.com